Tidligere medlem af Frem Skakklub, FM John Rendboe, besøgte sin barndomsklub (Frem) mandag d. 14. august, hvor Johns store viden om skakhistorie og særligt skakkens positive udvikling i tiden op til 1. Verdenskrig fyldte aftenen. Foredraget tog udgangspunkt i Johns nyudgivelse "Skakkens Helte - i den smukke tid". John underholdt blandt andet med historier fra sin tid i klubben og gode historier om de første stærke skakturneringer, der blev afviklet i slutningen af 1800-tallet, da internationale rejser blev mulige. 

Vi takker John for en informativ aften med et sjovt tilbageblik på skakkens udvikling - og skakurets oprindelse!