Som medlem af Frem Skakklub er du automatisk indmeldt i Dansk Skak Union og Fyns Skak Union, hvilket giver adgang til en række services, herunder ratingtal og –beregning, ligesom du modtager Skakbladet. 

Derudover får du mulighed for at deltage i klubbens arrangementer: Turneringer, holdskak, undervisning, julehygge og meget mere.

For mere information er du velkommen til at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Såfremt du ønsker indmeldelse kan dette ske til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kontingent

Medlemskategori Kontigent pr. halvår
Senior 580,-
Pensionister 530,-
Studerende 530,-
Juniorer (til og med 20 år) 430,-
Skoleskakspillere 175,- (pr. sæson)
B-medlemskab 175,- (pr. sæson)

Kontingentet betales efter opkrævning ved en bankoverførsel til klubbens konto 6845 0234627 eller ved MobilePay 930823.

Kontingentet opkræves halvårligt, henholdsvis 1/1 og 1/7 med betalingsfrist en måned senere.

Sæsonopkrævninger udsendes 1/7.

Såfremt et medlem skifter adresse eller kontaktinformationer eller ønsker en ændring af medlemsskabet, bedes disse ændringer meddelt til kassereren.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelsen skal være modtaget senest en måned før opkrævningsdatoen, dvs. hhv. 1/12 og 1/6. Denne frist skyldes, at klubbens kvartalsvise afgift til DSU og FSU opgøres ved denne deadline.