Klubbens generalforsamling blev afviklet i klubbens lokaler i Ungdomshuset mandag d. 13. maj.

Et kort referat fra generalforsamlingen lyder som følger:

Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.

Kontingentet blev fastholdt på sit nuværende niveau.

Jacob Kamuk og Jan Erik er nye medlemmer af bestyrelsen; sidstnævnte er valgt som kasserer. Simon og Peter forlader bestyrelsen. Klubben takker Simon og Peter for deres store indsats for klubben og håber at de fortsat har lyst til at hjælpe klubben som almene medlemmer.

Rasmus og Steen modtog genvalg som bestyrelsessuppleanter, mens Per modtog genvalg som revisor. Lucas fortsætter som revisorsuppleant.

Topscorerne i holdskak blev også hædret; Mads Hansen på førsteholdet; Jacob, Utoft og Markus på andetholdet; Bo på tredjeholdet og Sebastian for fjerdeholdet, mens Spencer var største pointleverandør på femteholdet.

Årets Fremmer blev Rasmus. Med tanke på den store indsats Rasmus lægger i klubben, sin uddannelse og store aktivitet som skakdommer, regerende klubmester og stor succes ved skakbrættet generelt (holdskak såvel som alm. turneringsskak), der har givet en fremgang fra 1578 til 2058 i den nuværende sæson, var der trods andre store præstationer og indsatser fra andre medlemmer ikke stor tvivl om årets titel! Tillykke!

 

Kalender

Sæsonen 23/24