Dagsorden for generalforsamling 22. maj 2023 fra kl. 19.00 (Ungdomshuset 3. sal):

 • Valg af dirigent og referent samt stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår samlet årlig stigning på 60kr grundet den i påsken tilsvarende vedtagne DSU-stigning.
 • Behanlding af indkomne forslag; forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8. maj (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  Indkommende forslag:
  - Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af §2. Bestyrelsen ønsker at fjerne denne del af teksten: "Klubben er desuden medlem af Dansk Skoleskak"
 • Valg af formand (to-årig periode). Bo modtager genvalg
 • Valg af bestyrelsesmedlem (to-årig periode). Kristoffer modtager genvalg
 • Valg af bestyrelsesmedlem (to-årig periode). Markus modtager genvalg
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Årets Fremmer
 • Eventuelt 

Kalender

Sæsonen 23/24